โครงการ นราแกรนด์ (อยุธยา-โรจนะ)

(สีขาว, งานปิดทองแท้ตามลวดลาย)