สำนักงาน ป.ป.ช. ปราจีนบุรี

(สีขาว, งานสีอะคริลิค)