ฟาร์มไก่ (ลพบุรี)

(สีขาว, งานปิดทองแท้พิเศษทั้งหลังคา)