โรงพยาบาล วิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นเเนล อ้อมน้อย

(สีขาว, งานปิดทองแท้ตามลวดลาย)