บ้าน คุณปรีดา (ผู้บริหารCarryboy)

(สีมุก, งานปิดทองแท้ตามลวดลาย)