บริษัท มาสเตอร์เเปลน 101 จำกัด

(สีมุก, งานปิดทองแท้ตามลวดลาย)