บ้าน คุณณคุณวิชยุ

(สีขาว, งานปิดทองแท้พิเศษทั้งหลังคา)