บ้าน คุณพัชระ

(สีขาว-หลังคาเทาอ่อน, งานสีอะคริลิค)