บ้าน คุณสุจารี

(สีขาว-หลังคาเทาอ่อน, งานสีอะคริลิค)