บ้าน คุณข้าวโอ๊ต

(สีขาว-หลังคาทอง, งานสีอะคริลิค)