บ้าน คุณวรีต์ภัทร

(สีขาว-หลังคาเทาอ่อน, งานสีอะคริลิค)