ธนาคารยูโอบี (สุขุมวิท26)

(สีขาว-หลังคาทอง, งานสีอะคริลิค)