คอนโด เซอริโอ้ (สุขุมวิท50)

(สีมุก, งานสีอะคริลิค)