บ้าน คุณอิงอร

(สีขาว-หลังคาเทาตัดทอง, งานสีอะคริลิค)