บ้าน คุณฟารียา

(สีมุก, งานปิดทองแท้พิเศษทั้งหลังคา)