เดอะ คริสตัล สตูดิโอ

(สีขาว-หลังคาเทาอ่อนตัดทอง, งานปิดทองแท้ตามลวดลาย)