คอนโด The Tree หัวหมาก อินเตอร์เชนจ์

(สีขาว-หลังคาขาวตัดทอง, งานปิดทองแท้ตามลวดลาย)