โรงแรมไอยาธร (ถนนพระสุเมรุ)

(สีขาว-หลังคาเทาตัดทอง, งานสีอะคริลิค)