จิว เรสซิเดนซ์ อพาร์ทเม้นท์

(สีมุก-หลังคามุกตัดทอง, งานปิดทองแท้ตามลวดลาย)