บ้าน คุณสุรกิจ

(สีมุก, งานปิดทองแท้พิเศษทั้งหลังคา)