ปั้มน้ำมันปตท. (คลองหลวง)

​(สีขาว-หลังคาเทาตัดทอง, งานปิดทองแท้ตามลวดลาย)