บริษัท ทีอาร์อาร์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด

(สีขาว-หลังคาเทาตัดทอง, งานปิดทองแท้ตามลวดลาย)