วินฟอลล์ (ศาลพระพรหม)

รหัสสินค้า : B-311

ศาลพระพรหมสำหรับองค์พระพรหมขนาด 9-12 นิ้ว

ขนาดของสินค้า

ขนาดฐาน (กว้างxลึก) 120x120 ซม.

แผ่นไหว้บูชา (กว้างxลึก) 50x35 ซม.


ขนาดซุ้มประตูตัวเรือน (กว้างxสูง) 38x70 ซม.

ความสูงทั้งหมด 250 ซม.