วินฟอลล์

รหัสสินค้า : A-307

ศาลพระภูมิสำหรับองค์พระชัยมงคลขนาด 9-12 นิ้ว

ขนาดของสินค้า

ขนาดฐาน (กว้างxลึก) 120x120 ซม.

แผ่นไหว้บูชา (กว้างxลึก) 50x35 ซม.

ขนาดซุ้มประตูตัวเรือน (กว้างxสูง) 38x50 ซม.

ความสูงทั้งหมด 230 ซม.