พระรำ นางรำ

รหัสสินค้า : E-104

ขนาดของสินค้า

เบญจรงค์
-ขนาดเล็ก ความสูง 12 ซม. ขนาดฐาน 5x3 ซม. (กว้าง x ลึก)
-ขนาดกลาง ความสูง 14 ซม. ขนาดฐาน 5x4 ซม. (กว้าง x ลึก)
-ขนาดใหญ่ ความสูง 16 ซม. ขนาดฐาน 6x5 ซม. (กว้าง x ลึก)

เซรามิค
-ขนาดเล็ก ความสูง 13 ซม. ขนาดฐาน 6x6 ซม. (กว้าง x ลึก)
-ขนาดใหญ่ ความสูง 15 ซม. ขนาดฐาน 7x7 ซม. (กว้าง x ลึก)