โต๊ะไหว้บูชาทรงโรมัน

รหัสสินค้า : D-103

ขนาดของสินค้า

ขนาดฐาน (เส้นผ่าศูนย์กลาง) 60 ซม.

ขนาดแผ่นรอง (เส้นผ่าศูนย์กลาง) 92 ซม.

ความสูงทั้งหมด 94 ซม.