บริวารช้างม้า

รหัสสินค้า : E-111

ขนาดของสินค้า

เบญจรงค์
-ขนาดเล็ก ความสูง 7 ซม. ขนาดฐาน 5x11 ซม. (กว้าง x ลึก)
-ขนาดกลาง ความสูง 8 ซม. ขนาดฐาน 6x13 ซม. (กว้าง x ลึก)
-ขนาดใหญ่ ความสูง 10 ซม. ขนาดฐาน 7x15 ซม. (กว้าง x ลึก)

เซรามิค
-ขนาดเล็ก ความสูง 8 ซม. ขนาดฐาน 5x11 ซม. (กว้าง x ลึก)
-ขนาดใหญ่ ความสูง 9 ซม. ขนาดฐาน 6x13 ซม. (กว้าง x ลึก)