เงินยวง ทองก้อน
รหัสสินค้า : E-112

ขนาดของสินค้า

ขนาดฐาน 10x4 ซม.

ความสูง 8 ซม.