นางกวัก

รหัสสินค้า : E-103

ขนาดของสินค้า

เบญจรงค์
-ขนาดเล็ก ความสูง 18 ซม. ขนาดฐาน 10x10 ซม. (กว้าง x ลึก)
-ขนาดกลาง ความสูง 21 ซม. ขนาดฐาน 11x11 ซม. (กว้าง x ลึก)
-ขนาดใหญ่ ความสูง 24 ซม. ขนาดฐาน 13x13 ซม. (กว้าง x ลึก)