องค์ตายาย

รหัสสินค้า : E-109

ขนาดของสินค้า

เบญจรงค์
-ขนาดเล็ก ความสูง 12 ซม. ขนาดฐาน 9x11 ซม. (กว้าง x ลึก)
-ขนาดกลาง ความสูง 19 ซม. ขนาดฐาน 14x18 ซม. (กว้าง x ลึก)
-ขนาดใหญ่ ความสูง 23 ซม. ขนาดฐาน 15x20 ซม. (กว้าง x ลึก)

เซรามิค
-ขนาดเล็ก ความสูง 13 ซม. ขนาดฐาน 10x10 ซม. (กว้าง x ลึก)