บริวารรับใช้

รหัสสินค้า : E-110

ขนาดของสินค้า

เบญจรงค์
-ขนาดจิ๋ว ความสูง 9 ซม. ขนาดฐาน 4x6 ซม. (กว้าง x ลึก)
-ขนาดเล็ก ความสูง 10 ซม. ขนาดฐาน 5x7 ซม. (กว้าง x ลึก)
-ขนาดกลาง ความสูง 12 ซม. ขนาดฐาน 6x8 ซม. (กว้าง x ลึก)
-ขนาดใหญ่ ความสูง 14 ซม. ขนาดฐาน 7x10 ซม. (กว้าง x ลึก)

เซรามิค
-ขนาดเล็ก ความสูง 10 ซม. ขนาดฐาน 5x6 ซม. (กว้าง x ลึก)
-ขนาดใหญ่ ความสูง 12 ซม. ขนาดฐาน 7x8 ซม. (กว้าง x ลึก)