องค์พระพรหม

รหัสสินค้า : E-102

องค์พระพรหมเนื้อทองเหลือง ปิดทองแท้ 100%

ขนาดของสินค้า
-หน้าตัก 9, 12, 15, 16, 20, 25 นิ้ว