โขนนางสีดา

รหัสสินค้า : E-106

ขนาดของสินค้า

ขนาดฐาน ?x? ซม.

ความสูง ? ซม.